Liječenje boli djece – poslijediplomski tečaj

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – MEDICINSKI FAKULTET

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB
Klinika za pedijatriju
Zavod za dječju anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

Hrvatsko društvo za liječenje boli

Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu-
-Sekcija za dječju palijativnu medicinu

Hrvatsko pedijatrijsko društvo

CEPAMET

organiziraju

poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

LIJEČENJE BOLI DJECE
PALIJATIVNA SKRB

Voditelji tečaja :

Prof.dr.sc. Višnja Majerić Kogler,dr.med.
Doc.dr.sc. Jasminka Stepan Giljević, prof ZVU,dr.med
Prim.dr.sc.Diana Butković, dr.med.

Zagreb, 5. i 6. prosinca 2014.

Klinika za dječje bolesti Zagreb
Klaićeva 16, 10 000 Zagreb

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „ LIJEČENJE BOLI DJECE I PALIJATIVNA SKRB“ održati će se po sedmi put 5 i 6. prosinca 2014. u Velikoj predavaonici Klinike za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16 .
Na ovom tečaju naglasak je na prikazu strategije razvoja pedijatrijske palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj prema kojem je težište na razvoju dnevnih bolnica, te je primarno namijenjen pedijatrima koji se u svom radu susreću s palijativnom skrbi djece. Osim pedijatrima namijenjen je specijalistima i liječnicima na specijalizaciji anesteziologije, neurologije i opće medicine s interesom za liječenje boli i palijativnu skrb, te psiholozima, teolozima, defektolozima, socijalnim radnicima, medicinskim sestrama i volonterima.
Težište ovog tečaja biti će na rješavanju praktičnih pitanja liječenja simptoma, prvenstveno boli, ali i ostalih-respiracijskih, gastrointestinalnih, neuroloških, psiholoških simptoma uz prikaze slučajeva.
Po završetku tečaja polaznici će ovladati metodama prepoznavanja i kvantificiranja akutne i kronične boli dječje dobi, metodama liječenja farmakološkim i nefarmakološkim postupcima, upoznati će načela pre-emptivne, multimodalne i multidisciplinarne analgezije, te u praktičnom radu u Ambulanti za liječenje boli ovladati tehnikama liječenja boli.
Palijativna skrb prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) jest aktivna potpuna briga za bolesnike čija bolest više ne reagira na postupak liječenja. Cilj palijativnog liječenja je postizanje najbolje kvalitete života teško bolesnih i njihovih obitelji. Palijativna skrb obuhvaća kontrolu i olakšavanje fizičkih simptoma, te psihološku, emocionalnu i duhovnu pomoć bolesniku i obitelji.
Polaznici tečaja upoznati će se s poviješću palijativnog pokreta u Hrvatskoj, organizacijom i financiranjem u svijetu, posebnostima i predloženim modelom organizacije pedijatrijske palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Ovladati će metodama kontrole boli te kontrolom ostalih simptoma, posebice u kućnim uvjetima. Uz predavanja teologa,psihologa, radnog terapeuta i socijalnog radnika težište će biti na etičkim načelima palijativne skrbi, duhovnim odnosima, te psihološkoj i socijalnoj pomoći u tuzi i žalovanju.
Prije početka tečaja polaznici će dobiti zbornik predavanja u elektronskom obliku. Na kraju tečaja održati će se seminar s prikazom bolesnika na kojem će polaznici moći raspraviti s predavačima pojedine teme, evaluirati rad nastavnika i odgovoriti na pismena pitanja. Praktični dio tečaja održati će se u Ambulanti za liječenje boli djece te na Zavodu za hematologiju i onkologiju.
Tečaj će biti bodovan europskim sustavom bodovanja ECTS i vrednovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore.

PROGRAM TEČAJA

Petak, 5. prosinac 2014.

Liječenje boli djece

Prijava sudionika 8.30 do 9.00

Pozdrav i uvodna riječ predsjednice Hrvatskog društva za liječenje boli Prim dr M. Fingler

9.15- 9.40 Definicija i podjela boli Prof dr sc V.Majerić Kogler
9.40-10.15 Teorije nastanka bolnog doživljaja Doc dr sc D. Petravić
10.15 -10.30 Doživljaj boli u djece Prim dr sc D. Butković
10.30-11.00 Farmakološke specifičnosti analgetske terapije u djece Dr A. Rešić

STANKA za kavu 11.00 do 11.20

11.20-11.40 Liječenje akutne boli djece Prim dr sc D. Butković
11.40-12.00 Liječenje maligne boli djece Doc dr sc J.Stepan Giljević
12.00-12.20 Kronična nemaligna bol djece Dr L. Mikecin
12.20- 12.40 Neuropatska bol u djece Prim dr sc V. Đuranović
12.40-13.00 Regionalna analgezija pod kontrolom UZ Dr T. Kifer
13.00- 13.20 Nefarmakološke metode liječenja boli Prim dr sc D. Butković

STANKA ZA RUČAK 13.30 do 14.00
Vježbe UZ ,TENS, laser, akupunktura

Subota , 6.prosinac 2014.

Palijativna medicina

Pozdrav i uvodna riječ predsjednice Hrvatskog društva za palijativnu medicinu dr V. Vučevac

9.00-09.30 Povijest palijativne medicine u Hrvatskoj-Dijete na kraju života Prof dr sc A. Jušić
9.30-10.00 Organizacija i financiranje palijativne skrbi u svijetu Dr sc M. Brkljačić
10.00-10.30 Pedijatrijska palijativna skrb / Prijedlog modela pedijatrijske palijativne skrbi u Hrvatskoj Doc dr sc J.Stepan Giljević

STANKA za kavu 10.30 do 11.00
11.00-11.30 Komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi djece Doc dr sc M. Braš
11.30-12.00 Liječenje boli i kontrola respiratornih,GI,neuroloških i ostalih simptoma u palijativnoj skrbi djece Prim dr sc D. Butković
12.00-12.30 Psiholog u palijativnoj skrbi djece Univ mr M. Benko

STANKA ZA RUČAK 12.30 do 13.00
13.00-13.30 Uloga duhovnosti u palijativnoj skrbi djece Doc dr sc D. Miščin
13.30- 14.00 Socijalni radnik u palijativnoj skrbi Doc dr sc A. Štambuk
14.00- 14.30 Radna i art- terapija u palijativnoj skrbi djece Doc dr sc D. Miholić

Rasprava uz prikaz bolesnika Tima za palijativnu skrb Klinike za dječje bolesti Zagreb

Ispit, ocjena predavača i tečaja
Zatvaranje tečaja

(Visited 24 times, 1 visits today)