Liječenje boli djece – poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – MEDICINSKI FAKULTET

 KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB

Klinika za pedijatriju

Zavod za dječju anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

Hrvatsko društvo za liječenje boli

Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu-
-Sekcija za dječju palijativnu medicinu

Hrvatsko pedijatrijsko društvo

organiziraju

poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

 LIJEČENJE BOLI  DJECE
PALIJATIVNA SKRB

Voditelji tečaja :

Prof.dr.sc. Višnja Majerić Kogler,dr.med.ž
Prim.dr.sc.Diana Butković, dr.med.
Prim.dr.sc. Jasminka Stepan Giljević, dr.med.prof ZVU

 

Zagreb, 22. i 23. studenog 2013.

Klinika za dječje bolesti Zagreb
Klaićeva 16, 10 000 Zagreb

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „ LIJEČENJE BOLI DJECE I PALIJATIVNA SKRB“ održati će se 22 i 23. studenog 2013. u Velikoj predavaonici  Klinike za dječje bolesti Zagreb,  Klaićeva 16 .

Na ovom tečaju naglasak je na prikazu strategije razvoja  pedijatrijske palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj  prema kojem je težište na razvoju dnevnih bolnica,  te je primarno namijenjen pedijatrima koji  se u svom radu susreću s  palijativnom skrbi djece. Osim pedijatrima namijenjen je  specijalistima i liječnicima na specijalizaciji  anesteziologije, neurologije i opće medicine s interesom za liječenje boli i palijativnu skrb, te psiholozima, teolozima, defektolozima, socijalnim radnicima, medicinskim sestrama  i volonterima.

Težište ovog tečaja  biti će na rješavanju praktičnih  pitanja  liječenja simptoma, prvenstveno boli, ali i ostalih-respiracijskih, gastrointestinalnih, neuroloških, psiholoških simptoma uz prikaze slučajeva.

Po završetku tečaja polaznici će ovladati metodama prepoznavanja i kvantificiranja akutne i kronične boli dječje dobi, metodama liječenja farmakološkim i nefarmakološkim postupcima, upoznati će načela pre-emptivne, multimodalne i multidisciplinarne analgezije, te u praktičnom radu u Ambulanti za liječenje boli ovladati tehnikama liječenja boli.

Palijativna skrb prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) jest aktivna potpuna briga za bolesnike čija bolest više ne reagira na postupak liječenja. Cilj palijativnog liječenja  je postizanje najbolje kvalitete života teško  bolesnih i njihovih obitelji. Palijativna skrb obuhvaća kontrolu  i olakšavanje fizičkih simptoma, te psihološku, emocionalnu i duhovnu pomoć bolesniku i obitelji.

Polaznici tečaja upoznati će se s poviješću palijativnog pokreta u Hrvatskoj,  organizacijom i financiranjem u svijetu, posebnostima i predloženim modelom organizacije pedijatrijske palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Ovladati će metodama kontrole boli te kontrolom ostalih simptoma, posebice  u kućnim uvjetima. Uz predavanja teologa i psihologa,  težište će biti  na etičkim načelima palijativne skrbi, duhovnim odnosima, te psihološkoj pomoći u tuzi i žalovanju.

Prije početka tečaja polaznici će dobiti zbornik predavanja u elektronskom obliku. Na kraju tečaja održati će se seminar s prikazom bolesnika na kojem će polaznici moći raspraviti s predavačima pojedine teme, evaluirati  rad nastavnika i  odgovoriti na pitanja. Praktični dio tečaja održati će se u Ambulanti za liječenje boli djece te na Zavodu za hematologiju i onkologiju.

Tečaj će biti bodovan europskim sustavom bodovanja  ECTS i vrednovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore.

 

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Molimo Vas da pristupnicu o sudjelovanju pošaljete na adresu tajnika tečaja :

Dr Filip Jadrijević Cvrlje
Klinika za dječje bolesti
10 000 Zagreb, Klaićeva 16

Za sve obavijesti vezane s održavanjem tečaja možete se obratiti dr Jadrijević Cvrlje  na tel 091 4600345, e-mail [email protected] ili voditeljima tečaja Prof.dr.sc. Višnji Majerić Kogler, mob 098 389 043, e-mail [email protected], Prim.dr.sc. Diani Butković, mobitel 091 4600160, e-mail: [email protected] ili Prof. dr. sc. Jasminki Stepan Giljević, mobitel 091 4600183,e-mail: [email protected]

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za sudjelovanje u tečaju iznosi  500,00 kn za specijaliste i  250, 00 kn za specijalizante.

Tečaj je besplatan za medicinske sestre, volontere i slušače drugih struka.

Uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  HR8423400091110024619 s pozivom na broj 15044 i naznakom „ Liječenje boli djece/ Palijativna skrb “. Molimo  da sa sobom  ponesete uplatnicu ( presliku) plaćene kotizacije.

PROGRAM TEČAJA

Petak, 22.studeni  2013.

Liječenje boli djece

8.30 do 9.00  Prijava sudionika

Pozdrav i uvodna riječ predsjednice Hrvatskog društva za liječenje boli – Prim M. Fingler

9.15- 9.40    Definicija i podjela boli – Prof  dr sc  V.Majerić Kogler
9.40 -10.30  Patofiziologija i doživljaj boli u djece – Prim dr sc D. Butković
10.30-11.00 Farmakološke specifičnosti analgetske terapije u djece – Dr A. Rešić

11.00 –  11.20  STANKA  za kavu

11.20-11.40 Liječenje akutne boli djece – Prim dr sc D. Butković
11.40-12.00 Liječenje maligne boli djece – Prof dr sc J.Stepan Giljević
12.00-12.20 Kronična nemaligna bol djece – Dr L. Mikecin
12.20-12.40 Neuropatska bol u djece – Prim dr sc V. Đuranović
12.40-13.00 Regionalna analgezija  ( centralni i periferni nervni blokovi) – Dr T. Kifer
13.00-13.20 Nefarmakološke metode liječenja boli – Prim dr sc D. Butković

STANKA ZA RUČAK 13.30 do 14.00

14.00  Ambulanta za liječenje boli – praktičan rad

 

Subota, 23. studeni  2013.

Palijativna  medicina

Pozdrav i uvodna riječ predsjednice Hrvatskog društva za palijativnu medicinu – dr V. Vučevac

09.00-09.30 Povijest palijativne medicine u Hrvatskoj-Dijete na kraju života – Prof dr sc A. Jušić
09.30-10.00 Organizacija i financiranje palijativne skrbi u svijetu – Dr sc M. Brkljačić
10.00-10.30 Pedijatrijska palijativna skrb / Prijedlog modela  pedijatrijske palijativne skrbi u Hrvatskoj – Prof dr sc  J.Stepan Giljević

STANKA za kavu 10.30 do 11.00

11.00-11.30 Liječenje boli  i kontrola respiratornih, GI, neuroloških i ostalih simptoma  u palijativnoj skrbi djece – Prim dr sc D. Butković
11.30-12.00 Psiholog u palijativnoj skrbi  djece – Univ mr  M. Benko
12.00-12.20 Uloga duhovnosti u palijativnoj skrbi djece – Doc dr sc  D. Miščin
12.20-12.40 Socijalni radnik u palijativnoj skrbi – Doc  dr sc  A. Štambuk
12.40-13.00 Radna i art-terapije u palijativnoj skrbi djece – Dr sc  D. Miholić

STANKA  ZA  RUČAK 13.00 do 13.30

Rasprava uz prikaz bolesnika Tima za palijativnu skrb  Klinike za dječje bolesti Zagreb

Vježbe na odjelu – njega palijativnog bolesnika             Bacc med techn  Draženka Barbaroša

Ocjena predavača i tečaja

Zatvaranje tečaja

POPIS PREDAVAČA :

 1. Prof dr sc V. Majerić Kogler –  Katedra za anesteziologiju  i reanimatologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. Prim  dr M. Fingler – predsjednica Hrvatskog društva za liječenje boli
 3. Prof  dr sc A. Jušić –  sveučilišni profesor neurologije u mirovini, pokretač hospicijskog pokreta u Hrvatskoj
 4. Dr Vlasta Vučevac – predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu
 5. Doc dr sc D. Miščin – teolog,  Filozofski  fakultet Družbe Isusove
 6. 6. Doc  dr sc A. Štambuk –  Studijski centar  socijalnog rada Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. Dr sc M. Brkljačić – Poliklinika „ Sv Rok“ Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 8. Prim dr sc V. Đuranović – pedijatar,uži specijalist pedijatrijske  neurologije,  Klinika za pedijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb
 9. Prof dr sc J. Stepan-Giljević -specijalist pedijatar,uži specijalist  hematoonkolog,   Zavod za dječju  onkologiju i hematologiju  Klinike za pedijatriju, Klinika za dječje bolesti Zagreb
 10. Prim dr sc D. Butković – specijalist anesteziolog, Zavod za  anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje djece, Klinika za dječje bolesti Zagreb
 11. Dr A. Rešić – specijalist pedijatar,  Klinika za pedijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb
 12. Dr T. Kifer – specijalist anesteziolog, Zavod za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje djece, Klinika za dječje bolesti Zagreb
 13. Dr  L. Mikecin – specijalist pedijatar, uži specijalist intenzivne medicine, Univerzitetni klinični center Maribor,Klinika za pediatrijo, Enota za intenzivno nego in terapijo
 14. Univ mr  M. Benko – specijalist  kliničke  psihologije, Pedijatrijski psiho-onkološki centar, Zavod za dječju onkologiju i hematologiju  Klinike za dječje bolesti Zagreb
 15. Dr sc D. Miholić – Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije,Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu
 16. Bacc med techn D. Barbaroša – Zavod za dječju onkologiju i  hematologiju Klinike za pedijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Povjerenstvo za stalno medicinsko usavršavanje

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja
LIJEČENJE BOLI  DJECE
PALIJATIVNA SKRB

PRISTUPNICA

Ime i prezime…………………………………………………………………………………………………..

Kućna adresa ……………………………………………………………..Tel……………………………….

Ustanova ( naziv i adresa)……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tel. posao …………………………Fax…………………………….E-mail…………………………………

Specijalist/specijalizant  ( zaokružiti) iz područja ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

U……………………………………

………………………………………………………………………………..

 

Potpis

(Visited 19 times, 1 visits today)