KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE U ONKOLOGIJI I PALIJATIVNOJ MEDICINI, Knin, 12.rujna 2015.