Održana javnozdravstvena tribina o palijativnoj skrbi u Vukovaru

Dana 28. rujna 2013. godine pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije, a u organizaciji Doma zdravlja Vukovar, Hrvatskog društva palijativne medicine hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog liječničkog zbora Podružnice Vukovarsko-srijemske županije, te Hrvatske komore medicinskih sestara Podružnice Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru je održana javnozdravstvena tribina o palijativnoj skrbi.

1. Što je palijativna skrb, stanje u Hrvatskoj i strateški plan razvoja palijativne skrbi
Vlasta Vučevac, dr. med., predsjednica HDPM/HLZ
2. Dokumenti, procedure i alati u palijativnoj skrbi
Karmen Lončarek, prof.dr.sc., član povjerenstva za palijativnu skrb u Ministarstvu zdravlja
3. Zadaća medicinske sestre prvostupnice u palijativnoj skrbi, od ideje do cilja – hospicij “Marija Kožulić” u Rijeci
Larisa Miletić, glavna sestra u hospiciju
4. Radionica i rasprava – izrada kataloga problema u razvoju palijativne skrbi.
Voditelj rasprave i radionice, Karmen Lončarek, prof.dr.sc., član povjerenstva za palijativnu skrb u Ministarstvu zdravlja

(Visited 12 times, 1 visits today)