Inicijalni sastanak u DZ Drniš

Dana 18. listopada 2013. godine u Domu zdravlja Drniš održan je inicijalni sastanak o potrebi osnivanja ustanove za palijativnu skrb