Hrvatski tjedan palijativne skrbi na HRT

U trećem Dnevniku HRT-a emitiran je prilog o Hrvatskom tjednu palijativne skrbi 04.10.2012.