Godišnja skupština Društva

Godišnja skupština Društva

HRVATSKO DRUŠTVO ZA HOSPICIJ I PALIJATIVNU SKRB, HLZ
Šubićeva 9, 1000 Zagreb

10 000 Zagreb, Šubićeva 9, Croatia, MB 3271676
Žiro račun: 2360000-1101214818 poz. na br. 02 268129

________________________________________

U Zagrebu, 23.12. 2009. godine

 

Poštovani,

Na početku Vam se želim iskreno zahvaliti na podršci i sudjelovanju u aktivnostima Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb HLZ-a (u daljnjem tekstu Društva) tijekom 2009. godine. Na zadnjem sastanku Upravnog odbora Društva analizirali smo domaće i međunarodne inicijative u  kojima smo aktivno sudjelovali te smo sa zadovoljstvom i entuzijazmom dogovorili i početak brojnih novih projekata usmjerenih razvoju i institucionalizaciji palijativne medicine u našoj zemlji.

Sukladno odluci Upravnog odbora, ovim putem Vas pozivam na godišnju skupštinu Društva, koja će se održati 23. siječnja 2010. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog doma u Zagrebu od 9-15 sati. Prvi dio skupštine bit će posvećen bioetičkim aspektima u palijativnoj medicini i evaluaciji u palijativnoj medicini kao iznimno značajnim stručnim temama, a radni dio skupštine ćemo posvetiti detaljnim izvješćima o našem radu te planovima za 2010. godinu. U prilogu Vam dostavljam preliminarni dnevni red skupštine, a Izvješća o radu Društva kao i sve dodatne informacije o skupštini moći ćete pogledati na našim web stranicama nekoliko dana prije skupštine (www.palijativa.org). Ukoliko imate dodatne informacije o Vašim aktivnostima o kojima želite izvijestiti skupštinu, molimo Vas da nam ih dostavite do 11. 1. 2010. godine na e-mail: [email protected]

PREDLOŽENI DNEVNI RED GODIŠNJE SKUPŠTINE

Pozdravna riječ – dr.sc. Marijana Braš, dr.med., predsjednica Društva

Izbor Radnog predsjedništva

Izbor zapisničara i  ovjerovitelja zapisnika (2 člana)

Prihvaćanje Pravilnika o radu Skupštine

A. Stručni dio

1. Bioetički, zakonodavni i organizacijski preduvjeti primjene suvremenih trendova u hospicijskom pokretu u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske – dr.sc. Morana Brkljačić Žagrović, dr.med.

2.  Evaluacija u palijativnoj medicini – dr.sc. Julijana Franinović-Marković, dr.med.

B. Radni dio

1. . Izvješća o radu Društva za 2009. godinu:

a. predsjednice Marijane Braš

b. tajnice Maje Boban

c. blagajnika Zorana Lončara

d. izvješća o radu ogranaka i sekcije

e. prezentacije o najvažnijim domaćim i međunarodnim  aktivnostima

2. Rasprava o izvješćima

3. Rasprava o Pravilniku i drugim pravnim pitanjima društva

4. Plan aktivnosti za 2010. godinu – prezentacija predsjednice Društva te predsjednika sekcije i ogranaka

5. Razno

Nazočnost na skupštini bit će bodovana sukladno pravilniku HLK .

Veselim se našoj daljnjoj suradnji, a želim Vam  SRETNU NOVU 2010. GODINU, punu osobnog i profesionalnog blagostanja!

kruznicb


Dr.sc. Marijana Braš, dr.med.
Predsjednica HDH/PS

(Visited 17 times, 1 visits today)