Gerijatrijska zdravstvena njega u domovima za starije

Poštovani,
Vjerujemo kako se sestrinska dokumentacija gerijatrijske zdravstvene njege u Domovima za starije osobe može primjeniti i za psihogerijatrijske bolesnike u Domovima za psihički bolesne odrasle osobe.

Hvala Vam na stručnom interesu za navedeno, pa Vas molimo da se za detaljnije informaije javite u
Centar za gerontologiju ZJZ “Dr.Andrija Štampar”
gđi Marici Lukić dipl. med. techn.
na kontakt tel. (01) 4696 164.

(Visited 34 times, 1 visits today)