Farmakoepidemiološka tribina: „Multidisciplinarni pristup u liječenju palijativnog bolesnika”

U organizaciji Referentnog centra za farmakoepidemiologiju i Hrvatskog društva za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda (ISPOR Hrvatska) održana je u srijedu 9. svibnja 2012. godine u Velikoj predavaonici Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ na Mirogojskoj cesti 16 tribina pod nazivom “Multidisciplinarni pristup u liječenju palijativnog bolesnika”

Predavači su bili:
– Vlasta Vučevac, dr. med, specijalista opće medicine, gerontolog,
– Melita Reiner, specijalista kliničke psihologije,
– Cvjeta Mitić, bacc. med. techn.
– Anica Math, dipl. med. sestra, prof.
– Ana Starc, bacc. med. techn.
(Visited 4 times, 1 visits today)