2. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji