Dr. David Oliver u Čakovcu

Udruga “Pomoć neizlječivima” Međimurske županije
Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Čakovec
Hrvatska komora medicinskih sestara – Podružnica Čakovec

 

 pozivaju Vas na predavanje i javnu tribinu
u Čakovcu u Katoličkom domu
29.06.2012. godine u 19 sati

 

Tema predavanja je:

 ŠTO JE PALIJATIVNA SKRB – KAKO POMOĆI LJUDIMA U HRVATSKOJ?
WHAT IS PALIATIVE CARE – HOW WOULD IT HELP PEOPLE IN CROATIA?

 

Gost predavač je dr. David Oliver, specijalista palijativne medicine, voditelj hospicija “Wisdom Hospice” u Rochesteru i voditelj Magisterskog studija palijativne skrbi na University of Kent, Velika Britanija.

Moderator tribine je Renata Marđetko, mr. sc. palijativne skrbi

Predavanje će biti na engleskom jeziku. Namijenjeno je svim medicinskim djelatnicima, volonterima i svima koje zanima tema o palijativnoj skrbi.
Predavanje se boduje prema pravilniku HLK za liječnike 4 boda, prema pravilniku HKDM za stomatologe 1 bod, te prema pravilniku HK medicinskih sestara.

Za organizatore:

mr. sc. Renata Marđetko
Dubravka Kapun, dr. med.
Irena Mađarić, VMS

(Visited 13 times, 1 visits today)