Dnevni divan Vinkovačke televizije – Plava vinkovačka 15.10.2019.

Dnevni divan Vinkovačke televizije – Plava vinkovačka 15.10.2019.

Ususret Simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem
CJELOVITA SKRB ZA PALIJATIVNOG BOLESNIKA
koji će se održati u Hrvatskom domu Vukovar 17.-19.10.2019.
na Vinkovačkoj plavoj televiziji u poznatoj emisiji Dnevni divan sudjelovale su Vlasta Vučevac, dr.med., gerontolog, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora i članica Povjerenstva za palijativnu skrb u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske i Ahnetka Stjepanović, mag.med.techn., glavna sestra -pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Doma zdravlja Vukovar.

 

(Visited 78 times, 1 visits today)