Depresija u stoljeću uma

Četvrtak, 26. veljače 2015

10:00 – 12:00 | cepamet | Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4

Predkongresna radionica

Uloga palijativne skrbi i gerijatrije u zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja
(međunarodni simpozij organiziran u suradnji s bolnicom u Klagenfurtu i SANICADEMIA-om,
Hrvatskim društvom za palijativnu medicinu HLZ-a i Društvom za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu pri HUMS-u)

moderatori: Veljko Đorđević, Marijana Braš

Palliative Competence in emergency medicine, Rudolf Likar (in English)

Geriatric concepts in Austria, Georg Pinter (in English)

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj skrbi, Veljko Đorđević, Marijana Braš, Lovorka Brajković

Prikaz eseja:

Kako vidim razvoj pal. skrbi u lokalnoj zajednici, Boris Mijakovac
Koje su poželjne osobine i koje su najvažnije kompetencije profesionalaca u palijativnom timu, Marko Dejanović
Moja uloga u multidisciplinarnom palijativnom timu, Biserka Sviben
Moja uloga u multidisciplinarnom palijativnom timu, Ranka Vučković
Moja uloga u mobilnom palijativnom timu, Dina Linda Veronika
Primjeri dobre prakse u Hrvatskoj
Predstavljanje Društva za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu – pri HUMS-u
Podjela diploma i zahvalnica, Veljko Đorđević, Vlasta Vučevac
Rasprava

12:00 | POSJETA MUZEJU PSIHIJATRIJSKE BOLNICE VRAPČE | Bolnička ulica 32

početak razgleda (glavni ulaz u bolnicu)
Voditelj: Vlado Jukić

12:00- 13:30 | HIIM (HRVATSKI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA) | šalata 12

Radionice iz neuroanatomije i neuroimaginga
Milan Radoš, Mario Vukšić

14:00 – 16:00 | AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI | Trg Maršala Tita 5

Pozdravna riječ, Borna Baletić
Sastanak s ekspertom, akademik Ivica Kostović
moderator: Veljko Đorđević

16:00-19:00

Pozdrav predsjednika Hrvatskog psihijatrijskog društva, Vlado Jukić
Depresija u stoljeću uma, Veljko Đorđević
Depresija iz sedam perspektiva: transdisciplinarni integrativni model, Miro Jakovljević
Depresija i komično, Borna Baletić
Jules Massenet: Meditation, Vid Veljak, Krešimir Starčević (violončelo; klavir)
Umjetnost, raspoloženje i bol, akademkinja Vida Demarin
Giacomo Rossini: Une Larme, Vid Veljak, Krešimir Starčević (violončelo; klavir)

19:30 | MUZIČKA AKADEMIJA | Trg Maršala Tita 12

 Svečanost otvaranja kongresa
 Pozdravne riječi
 Glazbena izvedba: F. Chopin: Scherzo nr. 3 u cis-molu, Ana Dadić, klavir
 Predstavljanje radova studenata Akademije likovnih umjetnosti te grafičke mape BOL
 Koktel dobrodošlice

Petak, 27. veljače 2015

9:00 – 10:40 | cepamet | Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4

Plenarna predavanja

Depresivni poremećaj u stoljeću uma, Alma Mihaljević Peleš
Farmakoterapija depresije, Marina Šagud
Psihoterapija depresija, Rudolf Gregurek
Značaj rehabilitacije u liječenju oboljelih od depresije, Slađana Štrkalj Ivezić
Psiha i dermatovenerologija u stoljeću uma?, Mihael Skerlev, B. Marinović

10:40 – 11: 00 | pauza za kavu

11:00- 12:30

DVORANA 1

Javno predstavljanje projekta: Na prvoj crti zdravlja
Na prvoj crti zdravlja, Marijana Braš, Veljko Đorđević, Lovorka Brajković,
Vida Demarin, Vlado Čutura, Jadranka Pavić, Ivan Šušnjara,
Čedo Kuharić, Branka Kandić- Splavski

DVORANA 2

Depresija – veliki javnozdravstveni problem u RH

Kratka usmena izlaganja

Bolnički pobol zbog depresivnih poremećaja u Republici Hrvatskoj,Maja Silobrčić Radić
Javnozdravstveni aspekti depresije, Luka Filipović-Grčić
Prevencija studentske depresije, Filip Đerke
Depresija kroz povijest: pitanja i izazovi, Goran Mihelčić
Neznanje od depresiji, Mia Bursić
Rasprava

Okrugli stol:

moderator: Lana Mužinić

Terapijski dosezi u liječenju depresije – klinička iskustva u Klinici za psihijatriju KB Dubrava, Lana Mužinić, Davor Rak, Igor Marinić, Aldenita Matić

12:40 – 13:45 | DVORANA 2

Terapija depresije

Kratka usmena izlaganja

Metabolizam triptofana i etiologija depresije, Karlo Toljan
Prevencija depresivnog poremećaja suportivnim terapijskim postupcima, Sonja Vrban
Depresija u stoljeću depresije? Psihoanalitički osvrt, Zorana Kušević
Kognitivna terapija usredotočene svjesnosti u prevenciji i tretmanu depresije, Ivana Lujić
Tretiranje nesanice u rehabilitaciji oboljelih od depresije, Marija Živaljić
Studentski osvrt na intervju s osobom koja boluje od depresije, Ivana Flisar
Primjena narativnog pristupa u skrbi za mentalnog bolesnika, Dubravka Šimunović
Egzistencijalni pristup depresiji, Križo Katinić
Putokaz – smjer koji vodi iz depresije, Nikoleta Josipović

13:45 – 14:30 | pauza za ručak uz poster prezentaciju

Moderatori poster prezentacije: Gorana Tocilj Šimunković, Saša Jevtović

14:30 – 15:45

Depresija i komorbiditet

Kratka usmena izlaganja

Depresivni poremećaj u bolesnika s tjelesnim bolestima, uloga konzultativnog psihijatra u liječenju, T. Jagodić
Bilansna depresivna pozicija kod ovisnika, Zoran Zoričić
Povezanost depresije i tumora – serija prikaza slučajeva,
Marcela Marčec, Luka Filipović-Grčić
Depresija i kvaliteta života u pacijenata s implantiranim kardioverter defibrilatorom:prikaz slučaja i pregled literature, Monika Šerić
Post-inzultna depresija, Dinko Smilović
Liječenje depresije u oboljelih od hepatitisa C i HIV-a, Vladimir Grošić
Depresija u kardiovaskularnih bolesnika, Vjekoslav Aljinović

Okrugli stol (psihoonkologija):

moderator: Lovorka Brajković

Kvaliteta života kod onkoloških bolesnika, Lovorka Brajković
Mentalna adaptacija na rak – analiza valjanosti mini MAC upitnika, Maja Boban
Poricanje kao zdrav mehanizam obrane kod pacijenta s karcinomom pluća,Robert Marinić
Depresija i kronična bol, Marko Zorić
Povezanost depresije i tumora-serija prikaza slučaja, Marcela Marčec
Analiza valjanosti skale hospitalne anksioznosti i depresivnosti (HAD) u pacijenata oboljelih od uznapredovalog raka, Boban Maja

15:45 – 16:45

Mediji: prijatelj ili neprijatelj u sprječavanju depresije, Blanka Jergović, Srećko Gajović,Dragan Bralić, Jasenka Pajalić
Lavice protiv depresije, Facebook grupa Lavice

16:35 – 16:45 | pauza za kavu
 
17:00 – 18:15
 
Na prvoj crti zdravlja

Život s posttraumatskim stresnim poremećajem, Marijana Braš
Klub sretnih žena, Mirela Cvitić
„Šatorom“ protiv depresije, Vlado Čutura
Sekundarna viktimizacija u braniteljskoj populaciji, Zlatko Crkvenčić
 
18:30 – 19:30
 
Susret s ekspertom – akademkinja Vida Demarin

moderator: Veljko Đorđević

21:00 | ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH (ZKM ) – dvorana Polanec

Kazališna predstava Psihoza 4.48 (U izvedbi Učilišta ZKM-a)
Psihoza 4.48, Ira Fabijanić
Rasprava o predstavi, Borna Baletić, Veljko Đorđević

Subota, 28. veljače 2015

9:00 – 11:00 | CEPAMET | Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4

Plenarna predavanja

Uloga studenata u borbi s depresijom, Filip Đerke, Luka Filipović-Grčić
Depresija u djece i adolescenata- izazovi za terapiju, Ivan Begovac
Važnost psihijatrije starije životne dobi danas, Ninoslav Mimica
Duhovnost i depresija, Mijo Nikić
Djela dobra sada daju hrabrost za budućnost, Slobodan Lang
Um atrakcijskih sila 21. stoljeća bez razuma (represija, hipertenzija i depresija u mentalnom sklopu), Slavko Kulic

11:00 – 11:15 | Pauza za kavu

11:15 – 12:45 | DVORANA 1

Dječja i adolescentna psihijatrija

Okrugli stol:

Dječja depresija ili o boli – što dijete boli, Ljubica Paradžik
Rana adolescencija, nenamjerne ozljede i depresivnost, Tomislav Franić
Iskustvo zlostavljanosti i depresija, Domagoj Štimac
Primjena lijekova u liječenju depresije dječje i adolescentne dobi, Katarina Dodig-Ćurković

Kratka usmena izlaganja

Prevencija dječjeg suicidalnog ponašanja – iskustva iz školske prakse, Aleksandra Mindoljević Drakulić
Depresivnost adolescenata – što znamo i što bismo trebali znati, Trpimir Jakovina
Obilježja namjernog trovanja lijekovima kod maloljetnih osoba, Nenad Jakušić

11:15 – 12:45 | DVORANA 2

Kratka usmena izlaganja

Depresija i starost, Branka Kandić – Splavski, Daria Sladić Rimac, Sanja Kanisek

Okrugli stol:

Podrškom protiv depresije, Jadranka Pavić, Jelena Lončar, Mirela Pandžić, Biserka Sedić, Dubravka Šimunović, Mario Bebek

12:45 – 14:00 | DVORANA 1

Depresija u zajednici

Kratka usmena izlaganja

Prepoznavanje suicidalne depresivne osobe u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi – možemo li bolje?, Franko Haller
Moderno društvo i redefiniranje terapijskih procedura, Božidar Nikša Tarabić
Depresija i društvo, Ira Fabijanić
Edukacija i kompetencije multidisciplinarnog profesionalnog tima u pristupu depresiji, Petra Ćaćić
Metode i motivi samoubojstava u antičkom društvu, Aleksandra Mindoljević Drakulić
Uloga profitnog i neprofitnog sektora u pristupu depresiji, Dora Dujmović

12:45 – 14:00 | DVORANA 2

Depresija i duhovnost

Kratka usmena izlaganja

Depresija u ozračju duhovnosti, Vladimir Gruden
Od Freuda – do Lise Miller: Psihološka perspektiva povezanosti depresije i religioznosti, Lucija Fusić
Duhovnost i depresija u svjetlu kršćanske antropologije, Krešimir Grgat
Klinička i duhovna depresija, Igor Grahovac-Fedešin
Utjecaj duhovnosti i religioznosti na brzinu oporavka u oboljelih od depresije, Sanea Mihaljević

14:00 – 15:00 | pauza za ručak

15:00 – 16:00 | DVORANA 1

Umjetnost i depresija

kratka usmena izlaganja

Klasična glazba i psihijatrijski bolesnici, Željko Milovac
Depresija i umjetnost, Sandra Vuk Pisk
Art terapije i depresija, Melinda Šefčić
Uloga umjetnosti u liječenju i rehabilitaciji depresivnog bolesnika – Prikaz slučaja, Sonja Mikulec/Ema Bokulić
Art terapijski pristup likovnom radu kod hospitaliziranih osoba sa dijagnosticiranom depresijom, Mia Janković Shentser

15:00 – 16:00 | DVORANA 2

Okrugli stol: Ivan Vukoja, Jakov Ivković, Ana Asančaić, Lucija Bagarić i Maksimilijan Mrak

Aktivnosti Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar
Pregled projekta „zdravlje svima“
Zdrava ljubav kao preduvjet zdravlja
Logoterapija
„Budi cool, ne budi bully“

16:30 – 19:00 | ZIK Z, Zagrebački Institut za kulturu zdravlja | Kvaternikov trg 9

DVORANA 1

Autogeni trening kao pomoćna psihoterapijska metoda u liječenju depresije,Vedran Bilić

DVORANA 2

Sljepoća nije mrak / Dodir stopala, dodir ruke / 10 minuta samoće (performansi); Ivona Biočić Mandić

DVORANA 3

Dr. Dušan Potkonjak – psihodramski terapeut, trener i edukator: Psihodrama protiv depresije, Zdravko Bokulić
Pokret u psihodrami kao mogući izlaz iz depresije, Zdravko Bokulić
Karakteristike psihodramske katarze, Ljubomir Radovančević
Psihografije umjetnika, Ljubomir Radovančević
Shizofrenija i samoubojstvo Ulderika Donadinija, Ljubomir Radovančević
Stavovi društva spram suicida dovedeni do ekspresije humorom, Ljubomir Radovančević
Depresija u doba raz/uma, Ljubomir Radovančević
Psihopatologija slikarstva Marije Novaković, Ljubomir Radovančević
Proces psihoterapije djeteta i upotreba crteža, Ljubomir Radovančević

19:00-20:00 | ZAKLJUČAK I RASPRAVA

Možemo li /i kako/ zajedno zaustaviti depresiju u stoljeću uma?

Moderatori: Veljko Đorđević, Vida Demarin, Slavko Kulić

Zajedničko druženje u ZIKZ-u

TEME

• Suvremeni koncepti depresije
• Prevencija depresije
• Terapija depresije
• Duhovnost i depresija
• Rehabilitacija oboljelih od depresije
• Depresija i komorbiditet
• Depresija i kronična bol
• Depresivni poremećaji u palijativnoj medicini
• Umjetnost i depresija
• Depresija i društvo
• Uloga profitnog i neprofitnog sektora u pristupu depresiji
• Javnozdravstveni aspekti depresije
• Edukacija i kompetencije multidisciplinarnog profesionalnog tima u pristupu depresiji

Četvrtak, 26. veljače 2015

10:00 – 12:00 | cepamet | Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4

Predkongresna radionica

Uloga palijativne skrbi i gerijatrije u zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja

(međunarodni simpozij organiziran u suradnji s bolnicom u Klagenfurtu i SANICADEMIA-om,

Hrvatskim društvom za palijativnu medicinu HLZ-a i Društvom za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu pri HUMS-u)

moderatori: Veljko Đorđević, Marijana Braš

Palliative Competence in emergency medicine, Rudolf Likar (in English)

Geriatric concepts in Austria, Georg Pinter (in English)

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj skrbi, Veljko Đorđević, Marijana Braš, Lovorka Brajković

 

Prikaz eseja:

Kako vidim razvoj pal. skrbi u lokalnoj zajednici, Boris Mijakovac

Koje su poželjne osobine i koje su najvažnije kompetencije profesionalaca u palijativnom timu, Marko Dejanović

Moja uloga u multidisciplinarnom palijativnom timu, Biserka Sviben

Moja uloga u multidisciplinarnom palijativnom timu, Ranka Vučković

Moja uloga u mobilnom palijativnom timu, Dina Linda Veronika

Primjeri dobre prakse u Hrvatskoj

Predstavljanje Društva za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu – pri HUMS-u

Podjela diploma i zahvalnica, Veljko Đorđević, Vlasta Vučevac

Rasprava

 

12:00 | POSJETA MU ZEJU PSIHIJATRIJSKE BOLNICE VRAPČE | Bolnička ulica 32

početak razgleda (glavni ulaz u bolnicu)

Voditelj: Vlado Jukić

 

  

12:00- 13:30 | HIIM (HRVATSKI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA) | šalata 12

Radionice iz neuroanatomije i neuroimaginga

Milan Radoš, Mario Vukšić

14:00 – 16:00 | AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI | Trg Maršala Tita 5

Pozdravna riječ, Borna Baletić

Sastanak s ekspertom, akademik Ivica Kostović

moderator: Veljko Đorđević

16:00-19:00

Pozdrav predsjednika Hrvatskog psihijatrijskog društva, Vlado Jukić

Depresija u stoljeću uma, Veljko Đorđević

Depresija iz sedam perspektiva: transdisciplinarni integrativni model, Miro Jakovljević

Depresija i komično, Borna Baletić

Jules Massenet: Meditation, Vid Veljak, Krešimir Starčević (violončelo; klavir)

Umjetnost, raspoloženje i bol, akademkinja Vida Demarin

Giacomo Rossini: Une Larme, Vid Veljak, Krešimir Starčević (violončelo; klavir)

19:30 | MUZIČKA AKADEMIJA | Trg Maršala Tita 12

 Svečanost otvaranja kongresa

 Pozdravne riječi

 Glazbena izvedba: F. Chopin: Scherzo nr. 3 u cis-molu, Ana Dadić, klavir

 Predstavljanje radova studenata Akademije likovnih umjetnosti te grafičke mape BOL

 Koktel dobrodošlice

Petak, 27. veljače 2015

9:00 – 10:40 | cepamet | Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4

Plenarna predavanja

Depresivni poremećaj u stoljeću uma, Alma Mihaljević Peleš

Farmakoterapija depresije, Marina Šagud

Psihoterapija depresija, Rudolf Gregurek

Značaj rehabilitacije u liječenju oboljelih od depresije, Slađana Štrkalj Ivezić

Psiha i dermatovenerologija u stoljeću uma?, Mihael Skerlev, B. Marinović 

10:40 – 11: 00 | pauza za kavu

 

11:00- 12:30 

DVORANA 1

Javno predstavljanje projekta: Na prvoj crti zdravlja

Na prvoj crti zdravlja, Marijana Braš, Veljko Đorđević, Lovorka Brajković,

Vida Demarin, Vlado Čutura, Jadranka Pavić, Ivan Šušnjara,

Čedo Kuharić, Branka Kandić- Splavski

DVORANA 2

Depresija – veliki javnozdravstveni problem u RH

Kratka usmena izlaganja

Bolnički pobol zbog depresivnih poremećaja u Republici Hrvatskoj,Maja Silobrčić Radić

Javnozdravstveni aspekti depresije, Luka Filipović-Grčić

Prevencija studentske depresije, Filip Đerke

Depresija kroz povijest: pitanja i izazovi, Goran Mihelčić

Neznanje od depresiji, Mia Bursić

Rasprava

Okrugli stol:

moderator: Lana Mužinić

Terapijski dosezi u liječenju depresije – klinička iskustva u Klinici za psihijatriju KB Dubrava, Lana Mužinić, Davor Rak, Igor Marinić, Aldenita Matić

12:40 – 13:45 | DVORANA 2

Terapija depresije

Kratka usmena izlaganja

Metabolizam triptofana i etiologija depresije, Karlo Toljan

Prevencija depresivnog poremećaja suportivnim terapijskim postupcima, Sonja Vrban

Depresija u stoljeću depresije? Psihoanalitički osvrt, Zorana Kušević

Kognitivna terapija usredotočene svjesnosti u prevenciji i tretmanu depresije, Ivana Lujić

Tretiranje nesanice u rehabilitaciji oboljelih od depresije, Marija Živaljić

Studentski osvrt na intervju s osobom koja boluje od depresije, Ivana Flisar

Primjena narativnog pristupa u skrbi za mentalnog bolesnika, Dubravka Šimunović

Egzistencijalni pristup depresiji, Križo Katinić

Putokaz – smjer koji vodi iz depresije, Nikoleta Josipović

13:45 – 14:30 | pauza za ručak uz poster prezentaciju

Moderatori poster prezentacije: Gorana Tocilj Šimunković, Saša Jevtović

 

14:30 – 15:45

 

Depresija i komorbiditet

Kratka usmena izlaganja

Depresivni poremećaj u bolesnika s tjelesnim bolestima, uloga konzultativnog psihijatra u liječenju, T. Jagodić

Bilansna depresivna pozicija kod ovisnika, Zoran Zoričić

Povezanost depresije i tumora – serija prikaza slučajeva,

Marcela Marčec, Luka Filipović-Grčić

Depresija i kvaliteta života u pacijenata s implantiranim kardioverter defibrilatorom:prikaz slučaja i pregled literature, Monika Šerić

Post-inzultna depresija, Dinko Smilović

Liječenje depresije u oboljelih od hepatitisa C i HIV-a, Vladimir Grošić

Depresija u kardiovaskularnih bolesnika, Vjekoslav Aljinović

Okrugli stol (psihoonkologija):

moderator: Lovorka Brajković

Kvaliteta života kod onkoloških bolesnika, Lovorka Brajković

Mentalna adaptacija na rak – analiza valjanosti mini MAC upitnika, Maja Boban

Poricanje kao zdrav mehanizam obrane kod pacijenta s karcinomom pluća,Robert Marinić

Depresija i kronična bol, Marko Zorić

Povezanost depresije i tumora-serija prikaza slučaja, Marcela Marčec

Analiza valjanosti skale hospitalne anksioznosti i depresivnosti (HAD) u pacijenata oboljelih od uznapredovalog raka, Boban Maja

15:45 – 16:45

Mediji: prijatelj ili neprijatelj u sprječavanju depresije, Blanka Jergović, Srećko Gajović,Dragan Bralić, Jasenka Pajalić

Lavice protiv depresije, Facebook grupa Lavice

16:35 – 16:45 | pauza za kavu

 

17:00 – 18:15

 

Na prvoj crti zdravlja

Život s posttraumatskim stresnim poremećajem, Marijana Braš

Klub sretnih žena, Mirela Cvitić

„Šatorom“ protiv depresije, Vlado Čutura

Sekundarna viktimizacija u braniteljskoj populaciji, Zlatko Crkvenčić

18:30 – 19:30

Susret s ekspertom – akademkinja Vida Demarin

moderator: Veljko Đorđević

21:00 | ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH (ZKM ) – dvorana Polanec

 

Kazališna predstava Psihoza 4.48 (U izvedbi Učilišta ZKM-a)

Psihoza 4.48, Ira Fabijanić

Rasprava o predstavi, Borna Baletić, Veljko Đorđević

 

  

Subota, 28. veljače 2015

9:00 – 11:00 | CEPAMET | Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4

 

Plenarna predavanja

Uloga studenata u borbi s depresijom, Filip Đerke, Luka Filipović-Grčić

Depresija u djece i adolescenata- izazovi za terapiju, Ivan Begovac

Važnost psihijatrije starije životne dobi danas, Ninoslav Mimica

Duhovnost i depresija, Mijo Nikić

Djela dobra sada daju hrabrost za budućnost, Slobodan Lang

Um atrakcijskih sila 21. stoljeća bez razuma (represija, hipertenzija i depresija u mentalnom sklopu), Slavko Kulic

11:00 – 11:15 | Pauza za kavu

11:15 – 12:45 | DVORANA 1

Dječja i adolescentna psihijatrija

Okrugli stol:

Dječja depresija ili o boli – što dijete boli, Ljubica Paradžik

Rana adolescencija, nenamjerne ozljede i depresivnost, Tomislav Franić

Iskustvo zlostavljanosti i depresija, Domagoj Štimac

Primjena lijekova u liječenju depresije dječje i adolescentne dobi, Katarina Dodig-Ćurković

Kratka usmena izlaganja

Prevencija dječjeg suicidalnog ponašanja – iskustva iz školske prakse, Aleksandra Mindoljević Drakulić

Depresivnost adolescenata – što znamo i što bismo trebali znati, Trpimir Jakovina

Obilježja namjernog trovanja lijekovima kod maloljetnih osoba, Nenad Jakušić

11:15 – 12:45 | DVORANA 2

Kratka usmena izlaganja

Depresija i starost, Branka Kandić – Splavski, Daria Sladić Rimac, Sanja Kanisek

Okrugli stol:

Podrškom protiv depresije, Jadranka Pavić, Jelena Lončar, Mirela Pandžić, Biserka Sedić, Dubravka Šimunović, Mario Bebek

12:45 – 14:00 | DVORANA 1

Depresija u zajednici

Kratka usmena izlaganja

Prepoznavanje suicidalne depresivne osobe u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoslužbi – možemo li bolje?, Franko Haller

Moderno društvo i redefiniranje terapijskih procedura, Božidar Nikša Tarabić

Depresija i društvo, Ira Fabijanić

Edukacija i kompetencije multidisciplinarnog profesionalnog tima u pristupu depresiji, Petra Ćaćić

Metode i motivi samoubojstava u antičkom društvu, Aleksandra Mindoljević Drakulić

Uloga profitnog i neprofitnog sektora u pristupu depresiji, Dora Dujmović

12:45 – 14:00 | DVORANA 2

Depresija i duhovnost

Kratka usmena izlaganja

Depresija u ozračju duhovnosti, Vladimir Gruden

Od Freuda – do Lise Miller: Psihološka perspektiva povezanosti depresije i religioznosti, Lucija Fusić

Duhovnost i depresija u svjetlu kršćanske antropologije, Krešimir Grgat

Klinička i duhovna depresija, Igor Grahovac-Fedešin

Utjecaj duhovnosti i religioznosti na brzinu oporavka u oboljelih od depresije, Sanea Mihaljević

14:00 – 15:00 | pauza za ručak

 

15:00 – 16:00 | DVORANA 1

Umjetnost i depresija

kratka usmena izlaganja

Klasična glazba i psihijatrijski bolesnici, Željko Milovac

Depresija i umjetnost, Sandra Vuk Pisk

Art terapije i depresija, Melinda Šefčić

Uloga umjetnosti u liječenju i rehabilitaciji depresivnog bolesnika – Prikaz slučaja, Sonja Mikulec/Ema Bokulić

Art terapijski pristup likovnom radu kod hospitaliziranih osoba sa dijagnosticiranom depresijom, Mia Janković Shentser

15:00 – 16:00 | DVORANA 2

Okrugli stol: Ivan Vukoja, Jakov Ivković, Ana Asančaić, Lucija Bagarić i Maksimilijan Mrak

Aktivnosti Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar

Pregled projekta „zdravlje svima“

Zdrava ljubav kao preduvjet zdravlja

Logoterapija

„Budi cool, ne budi bully“

 

16:30 – 19:00 | ZIK Z, Zagrebački Institut za kulturu zdravlja | Kvaternikov trg 9

DVORANA 1

Autogeni trening kao pomoćna psihoterapijska metoda u liječenju depresije,Vedran Bilić

DVORANA 2

Sljepoća nije mrak / Dodir stopala, dodir ruke / 10 minuta samoće (performansi); Ivona Biočić Mandić

DVORANA 3

Dr. Dušan Potkonjak – psihodramski terapeut, trener i edukator: Psihodrama protiv depresije, Zdravko Bokulić

Pokret u psihodrami kao mogući izlaz iz depresije, Zdravko Bokulić

Karakteristike psihodramske katarze, Ljubomir Radovančević

Psihografije umjetnika, Ljubomir Radovančević

Shizofrenija i samoubojstvo Ulderika Donadinija, Ljubomir Radovančević

Stavovi društva spram suicida dovedeni do ekspresije humorom, Ljubomir Radovančević

Depresija u doba raz/uma, Ljubomir Radovančević

Psihopatologija slikarstva Marije Novaković, Ljubomir Radovančević

Proces psihoterapije djeteta i upotreba crteža, Ljubomir Radovančević

19:00-20:00 | ZAKLJUČAK I RASPRAVA

Možemo li /i kako/ zajedno zaustaviti depresiju u stoljeću uma?

Moderatori: Veljko Đorđević, Vida Demarin, Slavko Kulić

Zajedničko druženje u ZIKZ-u

 

TEME

• Suvremeni koncepti depresije
• Prevencija depresije
• Terapija depresije
• Duhovnost i depresija
• Rehabilitacija oboljelih od depresije
• Depresija i komorbiditet
• Depresija i kronična bol
• Depresivni poremećaji u palijativnoj medicini
• Umjetnost i depresija
• Depresija i društvo
• Uloga profitnog i neprofitnog sektora u pristupu depresiji
• Javnozdravstveni aspekti depresije
• Edukacija i kompetencije multidisciplinarnog profesionalnog tima u pristupu depresiji

(Visited 131 times, 1 visits today)