• Postdiplomski tečaj I. kategorije Osnove palijativne medicine, CEPAMET 2 puta
  • Početak održavanja poslijediplomskih tečajeva I. kategorije CEPAMET: Komunikacijom protiv boli, Psihološki aspekti u palijativnoj skrbi, Komunikacijske vještine u onkologiji i palijativnoj medicini, Pristup bolesniku s demencijom, Liječenje boli djece
(Visited 6 times, 1 visits today)