Osnovana je Udruga Palia-Centar za palijativnu skrb Slavonije i Baranje.