Održano 4. stručno savjetovanje županija – Tko će i kako pružati palijativnu skrb

Održano 4. stručno savjetovanje županija – Tko će i kako pružati palijativnu skrb

Četvrto stručno savjetovanje županija pod naslovom “Tko će i kako pružati palijativnu skrb” održano je u Hotelu Sheraton u Zagrebu 6. i 7. svibnja ove godine.

Na rasporedu su bile sljedeće teme:

  • Uloga zdravstvenih i socijalnih ustanova u pružanju palijativne skrbi – domovi zdravlja, ustanove za zdravstvenu njegu u kući, ustanove za starije i nemoćne …
  • Koje kompetencije i ovlaštenja su potrebna za rad u palijativnoj skrbi?
  • Koje tehnologije podržavaju i pružaju palijativnu skrb u primarnoj zdravstvenoj zaštiti?
  • Uklanjanje barijera za učinkovito i djelotvorno pružanje palijativne skrbi,
  • Rasprave o strateškom planu razvoja palijativne skrbi.
(Visited 4 times, 1 visits today)