Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine

Dan 21. rujna 2010. zasigurno će ostati trajno zabilježen u povijesti našeg Društva.

Naime, osnovan je Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, što je iznimno važan korak u razvoju palijativne medicine u Hrvatskoj.
Buduće aktivnosti Centra bit će predstavljene na promociji Zaklade Onkologija. Partnerska suradnja zasigurno će biti od velike pomoći u realizaciji svih ciljeva akcije Ostani uz mene.

(Visited 11 times, 1 visits today)