Bolesnik mora znati, htjeti, tražiti i sudjelovati

Osvještavanje građana o brizi za vlastito zdravlje i u Splitu – “ZAJEDNO PROTIV RAKA”:

Nastavlja se kampanja za uspješnije liječenje od raka

Zaklada onkologija i Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva

15. studenog 2014. godine, u Splitu, u seminarskoj učionici Nove zgrade Medicinskog fakulteta, Šoltanska 2, nastavljaju, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RH kampanju za udruge pacijenata, liječnike, medicinske sestre, farmaceutske tvrtke i medije  s temom:

Liječenje onkoloških bolesnika – Bolesnik mora znati, htjeti, tražiti i sudjelovati

Dosada su se uglavnom radile samo kampanje koje promiču prevenciju, dok se to činilo vrlo rijetko o liječenju, kao neophodnom i vrlo važnom vidu borbe protiv raka. Hrvatska je sad u EU i stoga mora pratiti na svim razinama javnozdravstvene aktivnosti koje se provode u zemljama EU i u koje su uključene vlade, parlamenti, struka, udruge bolesnika, farmaceutske tvrtke i mediji. Proaktivno uključivanje onkoloških bolesnika i svih drugih navedenih u liječenju onkoloških bolesnika karika je koja nedostaje i jedan je od razloga zašto u Hrvatskoj već 20 godina ne bilježimo značajniji pad pobola i smrtnosti koji je evidentan u razvijenim zemljama.

NOSITELJ KAMPANJE: Zaklada onkologija i Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva, a uz podršku Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.

O KAMPANJI: Kampanja je započela 27. svibnja 2014. godine u Zagrebu, 24.rujna 2014.  u Rijeci, a nastavlja se 15. studenog u Splitu i  1. prosinca 2014. u Osijeku.

CILJ KAMPANJE: Postići što uspješnije liječenje, staviti bolesnika i njegovo liječenje u prvi plan i potaknuti ga na aktivnije sudjelovanje u vlastitom liječenju. Također, u kampanji će se diskutirati i o povezanosti palijativne skrbi s dijagnostičko – terapijskim algoritmima s ciljem da se ukaže na činjenicu da postoji palijativna skrb koja značajno racionalizira troškove u dijagnostici i liječenju onkoloških bolesnika, a da pritom samim bolesnicima više pomaže od „uobičajenih kliničkih pristupa“.

·        Povećati  informiranost bolesnika i njihovih obitelji i udruga

·        Potaknuti puno korištenje usuglašenih dijagnostičko – terapijskih pristupa u prevenciji, dijagnostici, liječenju i palijativnoj skrbi onkoloških bolesnika

·        Povećati suradljivost  i aktivno sudjelovanje bolesnika u liječenju te unaprijediti palijativnu skrb za onkološke bolesnike

ZAŠTO JE OVAKVA KAMPANJA POTREBNA U TRENUTKU FINANCIJSKE KRIZE U DRŽAVI? Vrlo je važno istaknuti da će vodeći hrvatski stručnjaci s područja kliničke onkologije, farmakoekonomike, javnog zdravstva i kliničke farmakologije, u svojim prezentacijama pokazati kako vrlo često najskuplji lijekovi to zapravo i nisu, a da posljedice neliječenja, odnosno neadekvatnog liječenja raka financijski predstavljaju veće opterećenje za društvo.         
Predstavljanju kampanje će se u Splitu pridružiti i njeni ambasadori, Bruna Bebić i Luka Nižetić, velike hrvatske medijske zvijezde, koji će prigodno pozdraviti, otvoriti i podržati ovaj skup.

Za sve obavijesti o skupu javite se Zakladi Onkologija, na e-mail adresu: [email protected] ili nazovite 01 6170 338.

Sudjelovanje na skupu boduje se sukladno pravilnicima odgovarajućih strukovnih komora.

Program kampanje – Split 15. studeni 2014. godine
09.00 – 09.30    Otvorenje skupa, pozdravni govori i uvod u program                           prof.dr.sc. Mirko Šamija, dr. med.,Predsjednik Zaklade onkologija                          
Svečano potpisivanje ugovora o suradnji Zaklade onkologija i Medicinskog fakulteta u Splitu
Osnivanje Zakladne jedinice za Splitsko-dalmatinsku županiju
09.30 – 09.40    Zašto kampanja „Bolesnik mora znati, htjeti, tražiti i sudjelovati“ ?
doc.dr.sc. Ranko Stevanović, dr.med. primarijus, Predsjednik HDFEZ-a 
09.40 – 10.00    Epidemiologija raka u Hrvatskoj – nadolazeća bolest – projekcije
prof.dr.sc. Marija Strnad, dr. med., Zaklada onkologija
10.00 – 10.10    WHO u borbi protiv raka, WHO za onkološkog bolesnika
prof.dr.sc. Antoinette Kaić Rak, dr. med., Voditeljica Ureda WHO za Hrvatsku
10.10 – 10.30    Potporno liječenje bolesnika s malignom bolesti i liječnik obiteljske medicine
doc.dr.sc. Ingrid Lovasić, dr.med., Klinika za radioterapiju i onkologiju, KBC Rijeka
10.30 – 10.50    Pauza za kavu

10.50 – 11.05    Distanazija- naša stvarnost
doc. dr.sc. Ingrid Lovasić, dr. med., Klinika za radioterapiju i onkologiju, KBC Rijeka
11.05 – 11.20    Kako zaklada Onkologija može unaprijediti skrb za onkološke bolesnike?
prof.dr.sc. Mirko Šamija, dr. med., Predsjednik Zaklade onkologija
11.20 – 11.30    Rezultati ispitivanja stavova liječnika obiteljske medicine u pristupu onkološkom bolesniku
Ivan Galli, AGENTIUS d.o.o..
11.30 – 11.50    Mogućnosti bolje opskrbe bolesnika uz uštede u palijativnoj skrbi
dr.med. Vlasta Vučevac, predsjednica HDPM HLZ
11.50 – 12.05    Onkološka edukacija liječnika obiteljske medicine
dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, dr. med., predstavnica Katedre za Obiteljsku medicinu Škole narodnog zdravlja „ Andrija Štampar“, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
12.05 – 12.20    Kako lijekovi dolaze na tržište Hrvatske, važnost prijavljivanja nuspojava?
dr. med. Csaba Dohoczky, Upravni odbor HDFEZ
12.20 – 13.00    Udruge pacijenata i ideja „Bolesnik mora znati, htjeti, tražiti i sudjelovati“: predstavnik „Hrvatske udruge Benedikt“;  Ljiljana Vukota, udruga „Sve za nju“;  Gordana Šimunković , udruga  „Krijesnica“; predstavnik „Udruge za prevenciju raka prostate  i oboljelih od raka prostate“ i  drugi
13.00 – 13.15    Projekt Patient tracking Programa
Ericsson Nikola Tesla d.d.
13.15 – 13.30    OKRUGLI STOL I RASPRAVA

13.30    Ručak i druženje

(Visited 8 times, 1 visits today)