O palijativnoj skrbi i pomoći stradalnicima

Godišnji susret voditelja župnih karitasa održan je 16. siječnja 2010. godine u Varaždinu. Na ovom skupu konstatirano je da je diljem Europe osnovano nekoliko stotina tisuća hospicija, polovicu od 600 hospicija u Poljskoj inicirala je Crkva, a osnovane su ili se uskoro osnivaju ustanove za hospicij u Sloveniji, BiH i Srbiji, dok Hrvatska takvih ustanova nema.

Više o ovom skupu pročitajte u članku Jasminke Bakoš-Kocijan, dopisnice Glasa Koncila kojem zahvaljujemo na ustupljenom materijalu. Glas Koncila – Palijativa

Povezane objave

Međunarodni dan sestrinstva
Objavljeno: 11. svibanj, 2020
KORONAVIRUS U DOMOVIMA
Objavljeno: 17. travanj, 2020
Dr. Vlasta Vučevac u emisiji Zajedno za zdravlje
Objavljeno: 16. travanj, 2020
Čestitka za Uskrs 2020.
Objavljeno: 8. travanj, 2020