Zapisnik UO SZB 09.03.09. PDF Ispis E-mail
Utorak, 10 Ožujak 2009 01:00

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za hospicij / palijativnu skrb

SEKCIJA ZA BOL U PALIJATIVNOJ MEDICINI

 

Z A P I S N I K

Upravnog odbora  Sekcije za bol HDH/PS, HLZ

održane 9.3. 2009. Zagreb

Članovi UO: dr Lončar, Dr Braš, Dr. Bareta,

Dnevni red:

1. Izvještaj sa izborne skuštine Sekcije za bol

2. Formiranje podračuna Sekcije pri HLZ-u

3. Prijedlog programa za 2009. godinu.

4. Osvrt na aktualne izjave u medijima povodom inicijative za legalizacijom eutanazije

Ad. 1.

Dr Lončar je rekao da je Sekcija za bol HDH/PS, HLZ osnovana na prijedlog Inicijativnog odbora i uz suglasnost UO iz prosinca 2008. koji je iznesen na Izbornoj skupštini HDH/PS, HLZ.

Sekcija ima 10 članova.

Uz  prijedlog inicijativnog odbora za osnivanje Sekcije za bol, članovi UO HDHPS HLZa su na sjednici UO HDHPS održanoj odmah nakon izborne skupštine bili mišljenja o potrebi da se osnuju i Sekcije za edukaciju u palijativnoj medicini te Sekcija za partnerstvo u razvoju palijativne medicine, o čemu će UO odlučivati  po dobivenim pismenim prijedlozima Inicijativnih odbora za pojedine navedene sekcije.

Prijedlog Inicijativnog odbora Sekcije za bol  je na Skupštini održanoj HDHPS od 10. 1. 2009. jednoglasno prihvaćen, čime članovi UO Sekcije ne kriju svoje zadovoljstvo.

Time smo dobili formalno-pravno pravo na održavanje izborne skupštine Sekcije za bol.

Za tajnika Sekcije za bol, predsjednik dr Lončar je imenovao dr Braš, a za rizničara dr Baretu.

Predsjednik, tajnik i rizničar čine UO Sekcije za bol, što je na izbornoj skupštini jednoglasno prihvaćeno, naglasio je dr Lončar.

Dr Lončar je još jednom istaknuo veliku potrebu za osnivanjem Sekcije za bol, budući pitanje boli, a pogotovo maligne boli u palijativnoj medicini nije niti približno zadovoljavajuće riješeno. Edukacija struke i populacije, ali i suficijentno i zadovoljavajuća analgezija u svakodnevnoj praksi veliki su nam zadatak i cilj. Pitanje opiofobije samo je jedan u nizu koji čine mozaik problema algologije sa kojim sa svakodnevno susreću kolege i u populaciji i u struci.

Naglašeno je da je Sekcija i dio HDHPS, ali i samostalan subjekt kad su u pitanju inicijaive na koje trebamo i moramo odgovoriti.

Pravna legislativa Sekcije pratit će sve pravne protokole HDHPS i HLZ i temeljiti se na njima.

Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

Ad.2.

Dr Lončar je izvjestio UO da je formiran podračun Sekcije za bol HDHPS-a pri HLZ-u čim je Sekcija dobila svojevrstan subjektivitet. Prava i obaveze članova UO. Sekcije proističu iz Pravilnika Sekcije za bol koji je u suglasnosti sa Pravilnikom HDHPS i Statutom HLZ-a.

Sekcija neće imati godišnju članarinu već je članstvo u Sekciji dobrovoljna odluka svakog punopravnog člana HDHPS-a.

Sukladnno Pravilniku Sekcije,  rizničar ima dužnost  obavljanja poslova:

(1) rukovodi financijskim poslovanjem,
(2)  brine se za naplatu članarine, ako je članarina određena,
(3)  brine se za vođenje financijske dokumentacije,
(4)  podnosi Skupštini Stručnoga društva izvješće o financijskom poslovanju,
(5)  izrađuje prijedlog financijskoga plana.

Ad. 3.

Predsjednik Sekcije ponovio je da se 2009. obilježava godina karcinomske boli te da će Sekcija za bol organizirati edukaciju u obliku niza radionica maligne boli za liječnike obiteljske medicine i druge specijalnosti. U lipnju će biti centralni događaj - obilježavanje Godine karcinomske boli s predavanjem u Liječničkom zboru.

Ad.4.

Povodom aktualnih izjava pojedinih saborskih zastupnika kako uvaženih liječnika (Dr Mršić), tako i saborskih zastupnica nemedicinske struke (Opačić) o aktualizaciji pitanja aktivne eutanazije kao i povezivanja i izjednačavanju iste u svakodnevnom radu liječnika  sa ordiniranjem opioidne analgezije, članovi UO jednoglasno su odbacili svaku takvu izjavu kao stručno medicinski i etički neprihvatljivu. Naglašeno je da u zemlji u kojoj je jedan od najvećih problema opiofobija i gdje se opijati troše deset puta manje negu u razvijenim zapadnoevropskim zeljama, takve izjave mogu dovesti samo do još lošije analgezije i još veće patnje teških bolesnika koji ionako ni približno zadovoljavajuće nisu analgetski pokriveni.

Dr Braš i Dr Lončar već su u više navrata javno istupili i pokušali na korektan i točan način formirati mjesto, ulogu i sadašnje stanje optimalne analgezije, te isključili svaku primisao povezanosti opioidne terapije i aktivne eutanazije. Usuglašena je potreba daljnjeg javnog istupanja ispred Sekcije i HDHPS HLZ-a

 

Zapisničar:

Saša Bareta


Predsjednik Sekcije:

Zoran Lončar, dr. med.

 
PretraživanjeWed, 23 May 2018 22:30:57